Sonda
Co zmienił byś w naszym sklepie ?
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających
z obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 1

1. Niniejszy regulamin ( Regulamin) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.swiat-perel.pl ( „Serwis") przez konsumenta, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa (dalej również jako „ Klient"). Serwis umożliwia składanie na odległość zamówień na biżuterię, opakowania i inne produktu oferowane w sklepie.

2. Serwis jest prowadzony przez: PPHU LYNX BIS Olga Sielska. z siedzibą w Redzie (84-240) przy ul. Leśnej 9. NIP 588-214-88-12 Regon 220132808. e-mail: swiat-perel@wp.pl (dalej jako „ eSklep").

3. Serwis przeznaczony jest do użytku dla osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych. Aby w pełni korzystać z funkcjonalności Serwisu i dokonywać zakupów konieczna jest rejestracja w Serwisie - Klient dokonując rejestracji wyraźnie akceptuje zasady korzystania z Serwisu. Zabronione jest wprowadzanie do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

4. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu korzystający powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi aktualna przeglądarka, np. Internet Explorer, Firefox lub Chrome, monitor o rozdzielczości minimum 1024x768, włączona obsługa Cookies i Java Script, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader oraz aktywnym kontem poczty elektronicznej.

5. Serwis zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności - np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies Serwisu.

6. Wszelkich informacji na temat Serwisu oraz załatwiania spraw związanych z Serwisem można uzyskać wysyłając e-mail na adres: swiat-perel@wp.pl

 

§ 2

1. Właściwości towarów opisane są przy każdym z produktów. Prosimy Klientów, aby mieli na uwadze, że wyroby jubilerskie mają specyficzne właściwości, w tym, że każdy z takich wyrobów jest niepowtarzalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy takiego samego towaru oraz że są one niewielkich rozmiarów, a ich wizerunki prezentowane w Serwisie mają charakter informacyjny. Informujemy także, że na wygląd towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora.

2. Wszystkie ceny w Serwisie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki. W przypadku dokonania zamówienia na kwotę od 150 zł eSklep poniesie koszty jednorazowego transportu przesyłką standardową do jednego miejsca wskazanego przez Klienta na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Klient może wybrać dowolny, inny rodzaj przesyłki (inny niż standardowa).

3.. Wszelkie promocje obejmujące Serwis nie łączą się z żadnymi innymi promocjami. Klient może według swojego wyboru skorzystać z jednej promocji, chyba, że regulamin określonej promocji wyraźnie przewiduje możliwość łącznego korzystania z kilku promocji.

 

§ 3

1. Dla złożenia zamówienia w Serwisie nie trzeba się  zalogować. Należy jednak wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia (dane zgodne ze stanem rzeczywistym) i przesłać formularz za pomocą Serwisu do eSklepu.

2. eSklep poinformuje Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, że jego zamówienie zostało złożone w eSklepie (potwierdzenie złożenia zamówienia).

3. Zamówienie można składać całodobowo i jest ono ważne przez 7 dni. Po tym czasie zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia, które zostało nieopłacone lub niepotwierdzone (w przypadku zamówień z opcją przesyłki pobraniowej).

4. Dla każdego towaru składane jest odrębne zamówienie.

 

§ 4

1. Zgodnie z przepisami prawa do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli przez obie strony, to jest: skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez eSklep.

2. Przyjęcie zamówienia przez eSklep następuje poprzez przesłanie Klientowi, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

 

§ 5

1. eSklep informuje, że każda sprzedaż promocyjna obejmuje wyłącznie ograniczoną liczbę towarów i że realizacja zamówień następuje według kolejności ich złożenia, do wyczerpania się zapasów towarów objętych tą formą sprzedaży promocyjnej.

2. Klient może wprowadzić zmiany w złożonym zamówieniu lub cofnąć złożone zamówienie wysyłając powiadomienie drogą elektroniczną - swiat-perel@wp.pl - do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia przez eSklep zgodnie z ust. 3.

3. eSklep rozpoczyna realizację zamówienia jednocześnie z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia:

1) w odniesieniu do towarów oznaczonych w Serwisie jako „aktualnie dostępne" - w ramach ilości dostępnych w Serwisie, przekazując towar do wysyłki,

2) w odniesieniu do innych towarów niż aktualnie dostępne, zamawiając towar u producenta lub przystępując do jego produkcji.

 

§ 6

1. eSklep zrealizuje zamówienie w terminie podanym dla danego towaru w Serwisie, liczonym w dniach roboczych. Termin ten należy powiększyć o czas dostawy, liczony od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Jeżeli Klient złożył jednocześnie kilka zamówień na towary o różnym czasie wykonania, zostaną one wysłane łącznie po skompletowaniu całości to jest po upływie czasu najdłuższego z podanych. Zdecydowaną większość zamówień wysyłamy najpóźniej następnego dnia po wpłacie! Czas wysyłki nie zależy od formy wybranej opłaty - liczy się fakt wpłynięcia jej na konto (przelew), autoryzacji płatności (wpłata bezpośrednia przez bank lub kartę płatniczą/kredytową) lub informacji o wyborze przesyłki pobraniowej.

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do każdego sprzedanego towaru wystawiany jest wymagany przez te przepisy właściwy dokument paragon fiskalny lub faktura VAT.

 

§ 7

1. Klient wybiera jeden ze sposobów uiszczenia ceny za zamówione towary:

a. przy składaniu zamówienia - poprzez wykorzystanie form płatności wskazanych w Serwisie bezpośrednio przez eSklep lub podmiot działający na zlecenie eSklepu; obsługujemy karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

b. przelewem na rachunek bankowy eSklepu o numerze: 28 1440 1026 0000 0000 0700 6993 

c. przy doręczeniu towaru (przesyłka za pobraniem/pobraniowa).

2. W sytuacji gdy przyjęcie zamówienia nie zostanie potwierdzone przez eSklep dokonana przez Klienta płatność zostanie Klientowi zwrócona w całości przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Klienta użyty przy dokonaniu płatności, w szczególności zwrot może mieć miejsce na rachunek bankowy, z którego płatność nastąpiła.

§ 8

1. Dostawy towarów zamówione w eSklepie dokonywane są przez przewoźnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie doręczania przesyłek, zgodnie z Regulaminem przewoźnika zawierającym m.in. terminy, koszty i sposób dostaw.

2. Zwracamy uwagę Klientów, że przesyłki wartościowe np. z zawartością taką jak asortyment Serwisu narażone są na utratę, a obowiązujące przepisy nakładają obowiązki także na odbierającego przesyłkę.

3. Informujemy, że przesyłki eSklepu są zawsze w solidnym i dobrze zabezpieczonym opakowaniu - najczęściej w folii bąbelkowej.

4. Zalecamy Klientom sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Zgodnie z przepisami Klient ma prawo otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony.

5. Prosimy Klientów, aby w przypadku jego uszkodzeń lub jakiejkolwiek niezgodności z zamówieniem, nie dokonywali odbioru przesyłki i jak najszybciej skontaktowali się z eSklepem.

 

§ 9

1. Konsument który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając eSklep oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres pocztowy lub elektroniczny eSklepu wskazany w § 1 pkt 2 powyżej, oświadczenia przed jego upływem.

2. eSklep w wykonaniu ciążącego na nim obowiązku zwraca uwagę na treść art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przykładem takich rzeczy mogą być produkty wykonane na indywidualne zamówienie, produkty spersonalizowane (np. poprzez grawerowanie).

3. Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument nie musi korzystać z żadnych formularzy - wystarczy e-mail na adres swiat-perel@wp.pl.

4. Klient w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do eSklepu.

 

§ 10

1. eSklep realizując zamówienia zobowiązuje się dostarczać towary wolne od wad.

2. Klient ma prawo składać reklamacje, w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa (rękojmia) lub udzielonej gwarancji. Wybór odnośnie tego czy Klient korzysta z rękojmi lub z gwarancji należy do Klienta.

3. Reklamacje towarów można złożyć w każdy sposób dopuszczalny przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. poprzez przesłanie reklamacji na piśmie drogą pocztową na ww. adres pocztowy eSklepu.

4. Klient może złożyć reklamację towaru bez wykorzystywania formularzy reklamacji.

5. Przypominamy o dołączeniu do reklamacji potwierdzenia zakupu towaru (może nim być np. paragon fiskalny, faktura VAT, karta gwarancyjna dokumentująca dokonanie zakupu lub inne dopuszczone przez prawo dowody) oraz że bez zapoznania się z reklamowanym towarem, nie jest możliwe rozpatrzenie złożonej reklamacji przez eSklep.

6. eSklep nie zobowiązuje Klienta do korzystania przewoźnika wskazanego przez eSklep, a jedynie informuje Klienta, że dla przewozów produktów z metali lub kamieni szlachetnych obowiązują szczególne - znacznie wyższe niż w przypadku zwykłych przesyłek - stawki przewoźnego.

 

§ 11

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta w związku z wysłaniem zamówienia, na potrzeby zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, jest PPHU LYNX BIS Olga Sielska, z siedzibą w Redzie (84-240) przy ul. Leśnej 9.

2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i aktualizowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania zamówienia oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane osobowe Klienta są przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw 2018 poz. 1000), w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz mogą być udostępniane PPHU LYNX BIS Olga Sielska, ul. Leśna 9, 84-240 Reda w celu wykonania umowy sprzedaży, w tym w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z kupującym na potrzeby wykonania umowy oraz ewentualnie innym podmiotom w celu wykonania umowy, tzn. podmiotom świadczącym na rzecz PPHU LYNX BIS Olga Sielska usługi w zakresie windykacji i dochodzenia należności związanych z umową.

3. Klient, na etapie rejestrowana konta w Serwisie lub wysłania zamówienia poprzez Serwis, może udzielić dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (która może być w każdym czasie odwołana poprzez złożenie oświadczenia) w celu:

a) prowadzenia badań opinii publicznej, promocji i konkursów przez PPHU LYNX BIS Olga Sielska, a także na ich udostępnianie przez tę firmę podmiotom realizujących wyżej wymienione zadania na jej rzecz;

b) otrzymywania od PPHU LYNX BIS Olga Sielska informacji handlowych (w tym Newslettera z aktualnymi informacjami o produktach możliwych do zamówienia w eSklepie) w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

c) otrzymywania od PPHU LYNX BIS Olga Sielska zawiadomień związanych z wykonywaniem umowy w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

§ 12

1. eSkep obsługuje płatności za pomocą kart płatniczych oraz kredytowych polskich banków, których logotypy widoczne są poniżej:

2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

§ 13

1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom w siedzibie eSklepu oraz na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.swiat-perel.pl.

2. Sprzedaż towarów w Serwisie, a także posprzedażowa obsługa Klienta, odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3.. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.Jeśli masz pytania dotyczące regulaminu napisz do nas:
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl